Thời sự trong tỉnh

Kết quả Kỳ thi thứ hai của Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

(Cập nhật ngày: 03/07/2019, Số lượt xem: 769)
   

Kết quả Kỳ thi thứ hai của Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (từ 7h00’ ngày 17/6/2019 đến 17h00’ ngày 28/6/2019)


ĐÁP ÁN ĐÚNG CỦA CÂU HỎI KỲ THI THỨ HAI

   Câu 1: Đáp án đúng là: 
   c. Lần thứ 100 
   (theo Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn).

   Câu 2: Đáp án đúng là: 
   d. Di Chúc 
   (theo Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, năm 2011, tập 15, trang 622).

   Câu 3: Đáp án đúng là: 
   d. Đạo đức cách mạng 
   (theo Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, năm 2011, tập 15, trang 622).

   Câu 4: Đáp án đúng là: 
   a. Ngày 3 tháng 2 năm 1969 
   (theo Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, năm 2011, tập 15, trang 548).

   Câu 5: Đáp án đúng là:
   a. Các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.
   (theo Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, năm 2011, tập 15, trang 623).

   Câu 6: Đáp án đúng là 8.321 bài tham gia dự thi.
 
KẾT QUẢ NGƯỜI ĐẠT GIẢI KỲ THI THỨ HAI

   1. Giải Nhất: 01 giải (2.000.000 đồng)

   - Sơn Quang - Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long.

   2. Giải Nhì: 02 giải (mỗi giải 1.500.000 đồng)

   - Nguyễn Quốc Hải - Phòng Kỹ thuật- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
   - Mai Văn Hùng - Khối Tiểu đoàn bộ, thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn BB991 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

   3. Giải Ba: 03 giải (mỗi giải 1.000.000 đồng)

   - Huỳnh Công Định - Khối Tiểu đoàn bộ, thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn BB991 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
   - Đặng Thị Thanh Tuyền - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
   - Nguyễn Hoài Linh - Khối tiểu đoàn bộ, thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 50, Trung đoàn BB991 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

   4. Giải Khuyến khích: 05 giải (mỗi giải 500.000 đồng)

   - Đặng Văn Thạch - Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
   - Đỗ Tấn Bổ - Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
   - Trương Quang Tấn - Phòng Tham mưu, Công  an tỉnh Gia Lai.
   - Đoàn Tuấn Anh - Công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
   - Đặng Quốc Bảo - Công an phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Toàn văn thông báo kết quả kỳ II
 
Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH