Hoạt động Hội - Đội

Đak Pơ hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(Cập nhật ngày: 17/05/2019, Số lượt xem: 722)
   

Từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 14/5/2019, Hội LHTN Việt Nam huyện Đak Pơ đã chỉ đạo, hướng dẫn 08/08 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội cấp xã, thị trấn, hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, với 02 đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm là Hội LHTN Việt Nam thị trấn Đak Pơ và xã Phú An.


Đánh giá công tác tổ chức Đại hội, 08/08 đơn vị xã, thị trấn đã thực hiện đúng Điều lệ Hội LHTN Việt Nam. Các đơn vị đã chuẩn bị tốt về mọi mặt. Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban ngành đoàn thể và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của thanh niên khắp các xã, thị trấn trong toàn huyện.


Đ/c Đỗ Huy Dũng, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện 
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

 

Về tiến độ đại hội, 100% các đơn vị tổ chức đúng thời gian, thời lượng quy định với những nội dung thiết thực, cụ thể: Về báo cáo nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ mới, các địa phương, đơn vị đã có nhiều đổi mới về nội dung, ngắn gọn, đánh giá đúng và sát với kết quả thực tế đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; Về nhân sự tham gia Ủy ban Hội khóa mới đã được đổi mới, cấp ủy, chính quyền luôn có sự chỉ đạo sâu sát và tạo mọi điều kiện nên thành phần và cơ cấu tham gia Ủy ban Hội khóa mới được đa dạng và thể hiện được sự đại diện rộng rãi cho các tầng lớp thanh niên; các chức danh của Hội được cơ cấu hợp lý, đa số các đơn vị cơ cấu đồng chí Phó Bí thư đoàn cùng cấp đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội, các Phó chủ tịch Hội được cơ cấu trong Ban Thường vụ Đoàn.
 


Ủy ban Hội xã Hà Tam khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024       

                                  

Ngay sau khi hoàn thành việc chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện sẽ tập trung các hoạt động chuẩn bị để tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Đak Pơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, dự kiến tổ chức vào ngày tháng 7/2019./.

    

Xuân Dũng - Huyện đoàn Đak Pơ

Các tin khác

PHÓNG SỰ ẢNH